Pulpen hilang dan celana lusuh

Tanpa sebuah kepalsuan
Semua guru meyakini
Guru artinya ibadah

Tanpa kemunafikan
Semua guru berikrar
Mengabdi kemanusiaan

Tapi dunia, ternyata tuli
Setuli batu, tak berhati

Otonominya, kompetensinya, profesinya
Hanya sepuhan pembungkus rasa getir

Tatkala dunianya tidak bersahabat
Tidak mungkin menjadi guru yang guru

Hingga ketika guru syuhada
Tiada tempat di makam pahlawan!
[Prof. Winarno Surakhmad - Sebuah Litani Buat Guru Bangsa]

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

jatzio

Nova Sophia